ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

המחירים המוצגים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. כל העלויות, כולל עלות המשלוח, עלולים להשתנות מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר הסופי של כל הזמנה יוצג בסיכום ההזמנה בטרם ביצוע התשלום וסכום זה הוא המחייב את החברה.

לאחר הכנת ההזמנה בפועל במסעדה, לא יהיה ניתן לבטלה אלא באישור מיוחד שינתן ע״י מחלקת שירות הלקוחות של החברה.

במקרים מיוחדים כגון איחור הגעת המשלוח שלא עפ״י זמני ההתחיבות ו/או אי תאימויות בין המוצרים/מנות שהוזמנו לבין מה שהתקבל בפועל, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות אשר יפעלו להסדרת הנושא מול הלקוח.

ביטול הזמנה יעשה ע״י זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בפועל או במזומן אך ורק במקרה של הזמנה ששולמה במזומן.

בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לעיין בתפריט ארוחות וברשימת שירותים ומוצרים ואף לבצע הזמנות באמצעות השירות.

בעת ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, תוכל להזמין משלוח לכתובת שתספק לחברה ולשלם באשראי או PayPal או בכל אמצעי תשלום שהחברה תאשר לשלם בו, לחלופין תוכל להזמין ולשלם דרך האפליקציה ולאסוף בעצמך את ההזמנה באחת ממסעדות הרשת. במידה ותבחר לשלם במסעדה, תתבקש לעמוד בתור הרגיל כדי לדווח את מספר ההזמנה ולשלם עליה. החברה עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש במסגרת השירות באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה, כגון אישור בSMS או אימייל. ללא אימות כאמור ככל שיידרש, לא יתאפשר מתן השירות.

כל המחירים הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אך אינם כוללים את התשלום עבור המשלוח, אשר יצוין בנפרד במהלך הזמנת משלוח. כל המחירים, כולל המשלוח, עשויים להשתנות מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע ההזמנה. המלאי והזמינות של השירותים והמוצרים המוצעים בשירות מוגבלים וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המוצר או השירות שהוזמנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים והשירותים המוצעים בשירות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ואין בתנאי השירות אלה ו/או בשירות כדי לחייב את החברה להציע או לספק שירותים ו/או מוצרים כלשהם. תמונות המוצרים בשירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בשירות, לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים בשירות לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

המשלוחים בשירות מוגבלים לפי אזורי החלוקה של החברה ו/או של חברות השליחות מטעמה. ייתכן ולא יסופקו משלוחים ו/או יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. החברה תוכל להקטין או לבטל אזורי חלוקה בגלל תנאי מזג אוויר / חוסר שליחים או כל סיבה שתקשה עליה לבצע משלוח לכתובת המבוקשת.

התשלום עבור ההזמנה יבוצע לאחר בקשתך שנכין לך את ההזמנה או במקרה של תשלום במזומן בקופה. במשלוחים התשלום יבוצע עם סיום ההזמנה בשירות. התשלום מבוצע ישירות לחשבון החברה דרך הסולקים השונים.

אם הפרטים, לרבות ומבלי לגרוע הכתובת למשלוח שסיפקת אינם נכונים (במלואם או חלקם) או חלקיים ו/או לא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בהזמנה ובעלות המשלוח.

תהיה רשאי לבטל הזמנה לאיסוף עצמי בתנאי שטרם אישרת את הכנת המוצרים. לא ניתן לבצע ביטול של הזמנת משלוח.

המחירים המוצגים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. כל העלויות, כולל עלות המשלוח, עלולים להשתנות מעת לעת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר הסופי של כל הזמנה יוצג בסיכום ההזמנה בטרם ביצוע התשלום.

פרסומות של צדדים שלישיים


החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע


החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל service@amazing.co.il  או בטלפון 02-9968889

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות


בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בסעיף זה.